Политика за защита на лични данни

Уважаеми клиенти, контрагенти и партньори, с настоящето ви информираме, че Шамони Бейкъри ЕООД сме съобразили настоящата си политика за поверителност с Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR), в сила от 25 май 2015 г.

В системата на онлайн магазина http://shamoni.net/ се съхраняват единствено данни, свързани с изпълнението на направената поръчка и нейната доставка. Шамони Бейкъри ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.  Шамони Бейкъри ЕООД се задължава да не предоставя на трети страни личните данни на Потребителя, освен в случаите, когато тази информация е изискана от държавни органи или длъжностни лица. В тези случаи сме задължени да предоставим изисканата информация по силата на закона.

Съгласно Регламента и българският Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“), Вие, като физическо лице, сте субект на лични данни. Ние се явяваме администратор на Вашите лични данни, които обработваме

Когато се обръщате към нас, за да поръчате нашите продукти (независимо дали в наш обект, по интернет чрез страницата http://shamoni.net  или по телефона), да зададете въпроси или заявите ваши права, ние може да получим от Вас или да ви помолим да ни предоставите определена информация за себе си.

Тази информация може да включва:

  • Вашите имена – така че ние да знаем кой сте Вие;
  • имейл адрес – за да можем да Ви изпратим съобщение относно Ваша поръчка, параметри на доставка, спечелени награди от наши игри, да зададете въпроси или подадете оплакване и др. адрес, на който пребивавате – за да можем да изпълним Ваша поръчка за доставка на наши продукти или да Ви контактуваме по пощата (ако това е Вашето предпочитание);
  • мобилен или друг телефонен номер – за да можем да Ви се обадим или изпратим SМS във връзка с Ваша поръчка

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето безусловно и безсрочно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Шамони Бейкъри ЕООД за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчаните стоки.